PMT Logotypy RP.jpg

Polskie Mosty Technologiczne

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Ewa Stepaniuk Fashion Designer realizuje projekt w ramach programu 

pn.: Polskie Mosty Technologiczne

Firma Ewa Stepaniuk Fashion Designer realizuje projekt pn.: Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

 

Cel projektu:

Wsparcie w procesie internacjonalizacji nastąpi poprzez opracowanie strategii ekspansji na rynek rosyjski oraz zaoferowanie wysokiej jakości usług doradczo – szkoleniowych.

 

Realizacja projektu umożliwi:

  • otrzymanie eksperckich usług doradczych z konkretnych obszarów i dziedzin, dzięki którym

​pod okiem eksperta  opracowana zostanie strategia ekspansji na rynek rosyjski;

  • nabycie umiejętności i praktycznych informacji, w kontekście rozwoju działalności na rynkach zagranicznych;

  • uczestnictwo w evencie branżowym

  • przygotowanie materiałów promocyjnych zgodnie z wymogami rynku rosyjski

 

Całkowita wartość projektu: 200 000.00 PLN

Dofinansowanie projektu:  120 000.00 PLN

__________________________________________________________________________________

W.wyniku procedury naboru wykonawców zlecanych zadań zostali wyłonieni następujacy wykonawcy:

Zadanie 1. Doradztwo związane z przygotowaniem oferty i materiałów promocyjnych potrzebnych do sprzedaży na rosyjskim rynku dóbr luksusowych w branży fashion

 

Global Expansion Experts Łukasz Bujak

ul. Wilanowska 51/3, 51-206  Wrocław

NIP: 697-167-67-37

Cena: 11 900zł

 

Zadanie 2. Doradztwo w zakresie wymogów certyfikacyjnych dla dóbr luksusowych w branży fashion na rynku rosyjskim

 

Global Expansion Experts Łukasz Bujak

ul. Wilanowska 51/3, 51-206  Wrocław

NIP: 697-167-67-37

Cena: 10 900 zł

 

Zadanie 3. Zwyczaje i etykieta biznesowa w Rosji ze szczególnym uwzględnieniem handlu dobrami luksusowymi

 

TradeBridge Sp. z o. o.

ul. Partynicka 8, 53-031 Wrocław

NIP: 8992761024

Cena:9000 zł

 

Zadanie 4. Doradztwo w zakresie zaprojektowania opakowania i wymaganego opisu technicznego dóbr luksusowych w kontekście wymagań ekskluzywnego klienta rosyjskiego

Global Expansion Experts Łukasz Bujak

ul. Wilanowska 51/3, 51-206  Wrocław

NIP: 697-167-67-37

Cena: 7900 zł

Zadanie 5.  Doradztwo w zakresie projektowania wirtualnych platform do prezentacji produktów, ze szczególnym uwzględnieniem dóbr luksusowych

TradeBridge Sp. z o. o.

ul. Partynicka 8, 53-031 Wrocław

NIP: 8992761024

Cena: 4900 zł

Zadanie 6. Doradztwo w zakresie przygotowania materiałów wizualnych i opracowania graficznego katalogu z uwzględnieniem wymogów rynku rosyjskiego.

Lazuryt – Żaneta Dziudzik

ul. Jedności Narodowej 94/1b, 50-261 Wrocław

NIP 8942474222

Cena: 10 000 zł

Zadanie 7
1. Przygotowanie projektu dokumentu NDA (non-disclouser agreement) podpisywanego przed umową właściwą, który będzie umożliwiał dalsze, bardziej szczegółowe rozmowy o współpracy)

2. Przygotowanie projektu umowy o współpracy

Global Expansion Experts Łukasz Bujak

ul. Wilanowska 51/3, 51-206  Wrocław

NIP: 697-167-67-37

Cena: 9900zł

Zadanie 8

Tłumaczenie na język rosyjski dokumentów o tematyce biznesowej

Global Expansion Experts Łukasz Bujak

ul. Wilanowska 51/3, 51-206  Wrocław

NIP: 697-167-67-37

Cena: 33,21 brutto/stronę (gdzie strona to 1800 znaków ze spacjami)

Zadanie 9

Opracowanie i obsługa obcojęzycznej wersji językowej dla strony internetowej i sklepu internetowego.

Paweł Obuchowski

ul. Gorlicka 56A /12, 51-314 Wrocław

NIP 8951834163

Cena: 14 000 zł

Marka Polskiej Gospodarki.jpg